15 Dec
2020

Grinding stone for Kuris cutter : Kuris 24420 , Kuris 24422

Sharpening stone / wheel grinding stone for KURIS cutters – 24420 & 24422

Application in cutter Kuris : TexCut 3010, TexCut 3025, TexCut 3030, TexCut 3055, TexCut 3070, TexCut 3080

Dimension: 24420 – 28mm , 24422 – 32mm

In our offer you will find also : Kuris 76830 Kuris 24306 Kuris 24754 Kuris 47892 Kuris 47968 Kuris 48930 Kuris 64111 Kuris 66878 Kuris 68539 Kuris 73356 Kuris 73436 Kuris 74850 Kuris 75408 Kuris 78559 Kuris 81565 Kuris 81566 Kuris 83413 Kuris 84559

Verified by ExactMetrics